"Memi Reisen" operon linjën e rregullt çdo ditë Nga Kosova për Shqipëri dhe anasjelltas :
Prishtinë-Elbasan 
Prishtinë-Tiranë
Prishtinë-Durrës
Nisjet për në Banjën e Elbasanit bëhen nga çdo qytet i Kosovës.